แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามช่วงวัย และพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ การตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงที่พบและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่จะกำจัดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดโรคในอนาคต และในฐานะที่โรงพย...
LINE ID: 0818875785
แพคเกจหลัก 3 สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ตรวจอุจจาระ (Stool Examination and Occult blood) เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) / งดตรวจในสตรีตั้งครรภ์ ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV, Pap smear) เฉพาะสตรี อัตราค่าบริการ เพศชาย 380 บาท เพศหญิง 580 ...
LINE ID: 0818875785
สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol / Triglyceride) ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric acid) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT / SGPT / ALP) ตรวจการทำงานของตับ (BUN / Creatinine / eGFR) ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ตรวจอุจจาระ (Stool Exa...
LINE ID: 0818875785
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี CHECK UP PROGRAM “สุขภาพดี” เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข ชวนคนที่คุณรัก มาตรวจสุขภาพกับเราสิคะ บริการตรวจสุขภาพในเวลาราชการ 07.30 – 16.00 น. บริการตรวจสุขภาพหน่วยงาน นอกสถานที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ 056-511081 ต่อ 176 หรือ มือถือ 081-8875785 http://www.uth.moph.go.th Line ID : 081887578...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพด้วยบริการที่รวดเร็ว มีความถูกต้อง และแม่นยำ มั่นใจได้ในผลการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายเหมาะกับทุกช่วงอายุ พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มุ่งเน้นตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ, ตรวจสุขภาพตามแพทย์สั่ง, ตรวจสุขภาพ...
LINE ID: @ygq9585k
หากท่านมีปัญหาเหล่านี้ เป็นเบาหวาน, เจ็บแน่นหน้าอก, มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด, มีความดันโลหิตสูง, ไม่ออกกำลังกาย, อ้วน, มีไขมัน แอล ดี แอล คอเลสเตอรอล สูง, สูบบุหรี่ ควรตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติแต่เนิ่นๆ ตรวจ 18 รายการ “โรคหัวใจ รู้ก่อน รักษาง่าย ป้องกันได้” ตรวจหัวใจด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านห...
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้...
คุณทราบหรือไม่ว่า ผู้ชายมีอายุสั้นกว่าผู้หญิง โดยข้อมูลอัตราชีพของประชากรไทย ปี พ.ศ.2556 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายไทยคือ 71.1 ปี ในขณะที่ผู้หญิงไทยคือ 78.1 ปี ผู้ชายมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตก ต่างจากผู้หญิง โดยผู้ชายมีแนวโน้มของการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ที่มากกว่า ในขณะเดียวกันผู้ช...
ศูนย์อายุรกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาผู้ป่วยในผู้ใหญ่ด้วยการใช้ยา การบริการด้านคำปรึกษา เเนะนำ รวมถึงการป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพโดยทีมเเพทย์อายุกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการรักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคท...
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขากว่า 70 ท่านและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือท...
การมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงในยามสูงวัย เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปได้อีกยาวนาน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ นับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ไปจนถึงการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้า...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.บำรุงราษฎร์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาประหยัด ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน สามารถรองรับผู้มารับบริการได้มากกว่า 60,000 คนต่อปี ท่านสามารถพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกั...
การตรวจระบบทางเดินอาหาร และลำไส้ โดยการส่องกล้อง กล้องจะมีลักษณะยาว เล็ก และโค้งงอได้ มีกล้องวิดีโอขนาดเล็กและหลอดไฟอยู่ที่ส่วนปลาย กล้องสามารถเข้าไปในร่างกายได้อย่างปลอดภัย โดยภาพจะปรากฏบนจอโทรทัศน์ ให้เห็นภาพชัดเจน และมองเห็นรายละเอียดได้ในหลายๆ กรณี การตรวจสอบด้วยการส่องกล้องจะให้ความแม่นยำมากกว่าการเอกซเรย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยา...
การตรวจระบบทางเดินอาหาร และลำไส้ โดยการส่องกล้อง กล้องจะมีลักษณะยาว เล็ก และโค้งงอได้ มีกล้องวิดีโอขนาดเล็กและหลอดไฟอยู่ที่ส่วนปลาย กล้องสามารถเข้าไปในร่างกายได้อย่างปลอดภัย โดยภาพจะปรากฏบนจอโทรทัศน์ ให้เห็นภาพชัดเจน และมองเห็นรายละเอียดได้ในหลายๆ กรณี การตรวจสอบด้วยการส่องกล้องจะให้ความแม่นยำมากกว่าการเอกซเรย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยา...
เมื่อคืนใครปิดไฟแล้วยังเล่นโทรศัพท์ อยู่บนเตียง...ยกมือขึ้น "ก็พอดีว่า...ตอนปิดไฟก็ง่วงแล้วนะ แต่ขอ post ส่งท้ายก่อนนอนสักหน่อย แล้วเพื่อนก็มาเม้นท์ หนูเลยยาวเลยค่ะคุณหมอ..." ...เป็นกันแบบนี้เยอะเลยใช่มั้ยคะ... จริงที่ว่าโรคทางดวงตา ไม่ร้ายแรงถึงเสียชีวิต (ไม่รวมการติดเชื้อและลุกลามไปอวัยวะอื่นนะคะ) แต่หากเสียดวงตาไปก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่เหมื...
"( จุดเริ่มต้นจาก...HPV...สู่มะเร็งปากมดลูก) " ....หากใครได้ติดตามรายงานข่าวสุขภาพ จะทราบว่า "มะเร็งปากมดลูก" ได้คร่าชีวิตผู้หญิงมากเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของมะเร็งปากมดลูกนั้นมาจาก "เชื้อไวรัส HPV" โดยมีการติดต่อทางพันธุกรรม และ ทางเพศสัมพันธ์ หากร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ งั้นแปลว่า ผู้ชาย...ไม่จำเป็นต้องรู้ใช่ไหมครับ ??? - เข้าใ...
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โรคหัวใจ ภัยเงียบ ภัยร้าย ที่อาจทำให้เสียชีวิตโดยไม่รู้ ในบางราย อาจมีอาการบ่งบอกเริ่มตน แต่ในรายที่โชคร้าย อาการต่างๆ อาจเกิดขึ้นไม่รู้ตัว และเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ตรวจก่อนป้องกันก่อน เพื่อตัวคุณเอง และครอบครัวของคุณ โรงพยาบาลเอกชล 1 68/3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์...
การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ข้อดีคือ เพื่อป้องกันการติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งบางโรคนั้น อาจได้รับเชื้มาไวรัสมาโดยไม่รู้ตัว หรืออาจจากการไม่ได้ป้องกันเมื่อครั้งในอดีต โดยการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น นอกจากป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว เพื่อรักษาก่อนการมีบุตร โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร เนื่องจาก ในบางโรคอาจมีการถ่ายทอดท...
“มุ่งป้องกัน มากกว่ามุ่งรักษา” การตรวจสุขภาพเป็นประจำ มีความจำเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะจะช่วยให้เราค้นพบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค การให้วัคซีน ยา หรือ สารเคมีบางชนิดเพื่อป้องกันโรค การตรวจสุขภาพที่มีประโยชน์ คุ้มค่า จะต้องเป็นการตรวจที่มีจุดประสงค์มุ่งป้องกันมากกว่ามุ่งการรักษา สอบถามข้อมูลเพิ...
ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชล ประกอบไปด้วย 2 ส่วนงานหลัก คือ 1. งานตรวจสุขภาพ ให้บริการในการตรวจสุขภาพต่างๆ ภายในโรงพยาบาล 2. งานบริการประกันสุขภาพ ให้บริการด้านงานประกันชีวิต ทั้งในส่วนของผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 1.งานตรวจสุขภาพ ให้บริการในการตรวจสุขภาพต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ดังนี้ •ตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมต่างๆ •ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่...
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ