แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @mahachai2hospital
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ตั้งครรภ์. การเริ่มต้นชีวิตคู่นั้นเป็นความสำคัญที่สุด และสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือ การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อความมั่นคงของครอบครัวใหม่ในอนาคต.
LINE ID: @sukumvithospital
ปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน. โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ สูติ-นรีเวช. โปรแกรมอื่นๆ. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม · โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ - Heart Screening
ปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 2019. 16 January 2019. แพคเกจ & โปรโมชั่น ( PACKAGE / PROMOTION ). สูงวัยสุขใจห่างไกลโรค.
LINE ID: @vibharamhospital
แพคเกจ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจคู่ ราคา 5,000 เพื่อป้องกันโรคต่างๆที่แฝงอยู่ในร่างกาย
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน. ราคา : 2,800,2,300 บาท. วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562. โปรแกรม ตรวจค้นหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจก่อนแต่ง / ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการมีสัมพันธ์ทางเพศ และเป็นการตรวจความพร้อมทางร่างกายของคุณแม่ในการมีบุตร เพราะโรคบางโรคสามารถส่งต่อทางพันธุกรรมไปถึงบุตรได้ .
LINE ID: @siph
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน. ... #โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน #คลินิกตรวจสุขภาพ #ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน #ตรวจร่างกาย #ตรวจเม็ดเลือด #ตรวจไวรัสตับอักเสบบี
LINE ID: @bpk9hospital
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน Pre-Marriage Check Up เพื่อเช็คความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะมีบุตร เป็นการตรวจสุขภาพยังสามารถคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนตั้งครรภ์. 1. จะช่วยทำให้คู่สามีภรรยาทราบว่าร่างกายมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนสำหรับมีบุตร. 2.เพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูก ซึ่งพ่อแม่บางคนอาจเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว
LINE ID: @samitivejthonburi
โปรโมชั่น · โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน / ก่อนมีบุตร. แชร์ข้อความนี้. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน / ก่อนมีบุตร. ระหว่างวันที่: 9 พฤษภาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
LINE ID: @slt1525r
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร(ชาย). 2,500.00. สั่งซื้อแพ็กเกจ. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร(หญิง). 5,200.00. สั่งซื้อแพ็กเกจ. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร(คู่). 7,300.00.
LINE ID: @vichaiyut
ลูกที่แข็งแรงย่อมเกิดจากพ่อแม่ ดูแลตัวเองให้ดีก่อนสร้างครอบครัว. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ. ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์. ผลตรวจแม่นยำ. บริการ: ตรวจการติดเชื้อ HIV, ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส, ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด, ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ บี.
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหัวเฉียว : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126
LINE ID: @905blyga
สุขกาย สบายใจ ชีวิตสดใส เมื่อ "วัยทอง" มาเยือน กับโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง) รพ. นนทเวช
LINE ID: @chg1609
โปรแกรมตรวจเมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงขี้อาย. โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีตามช่วงวัย อายุ 31–40 ปี | โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีตามช่วงวัย อายุ 41–50 ปี
LINE ID: @oyn7996p
สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด S Care เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี หรือวัยทำงาน ... สอบถามได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ / คลินิกกระดูกและข้อ โทร. 02-587-0144 ต่อ 2200
ศูนย์และคลินิกตรวจสุขภาพ. ตรวจสุขภาพ. ตรวจ ... ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ... เราให้บริการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด ... การตรวจสุขภาพเฉพาะระบบ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) เปิดให้บริการวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.30-12.00 น.
LINE ID: @cghhospital
สุขภาพที่ดีคือหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นการป้องกันก่อนเกิดโรค และรู้ทันรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ความผิดปกติในร่างกายถือเป็นสิ่งสำคัญ
LINE ID: @NCICheckup
คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ Premium Check Up Clinic ONE STOP SERVICE เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.00-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) ช่องทางด่วน สำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ