แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 95 รายการ
"( จุดเริ่มต้นจาก...HPV...สู่มะเร็งปากมดลูก) " ....หากใครได้ติดตามรายงานข่าวสุขภาพ จะทราบว่า "มะเร็งปากมดลูก" ได้คร่าชีวิตผู้หญิงมากเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของมะเร็งปากมดลูกนั้นมาจาก "เชื้อไวรัส HPV" โดยมีการติดต่อทางพันธุกรรม และ ทางเพศสัมพันธ์ หากร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ งั้นแปลว่า ผู้ชาย...ไม่จำเป็นต้องรู้ใช่ไหมครับ ??? - เข้าใ...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โรคหัวใจ ภัยเงียบ ภัยร้าย ที่อาจทำให้เสียชีวิตโดยไม่รู้ ในบางราย อาจมีอาการบ่งบอกเริ่มตน แต่ในรายที่โชคร้าย อาการต่างๆ อาจเกิดขึ้นไม่รู้ตัว และเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ตรวจก่อนป้องกันก่อน เพื่อตัวคุณเอง และครอบครัวของคุณ โรงพยาบาลเอกชล 1 68/3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
“มุ่งป้องกัน มากกว่ามุ่งรักษา” การตรวจสุขภาพเป็นประจำ มีความจำเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะจะช่วยให้เราค้นพบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค การให้วัคซีน ยา หรือ สารเคมีบางชนิดเพื่อป้องกันโรค การตรวจสุขภาพที่มีประโยชน์ คุ้มค่า จะต้องเป็นการตรวจที่มีจุดประสงค์มุ่งป้องกันมากกว่ามุ่งการรักษา สอบถามข้อมูลเพิ...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
“ เราดูแลหัวใจของคุณ ด้วยหัวใจของเรา “ คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลเอกชล ให้บริการตรวจรักษา, ให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคหัวใจทุกประเภท และผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด ทุกชนิด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ ฯลฯ ทำการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย (Noninvasive investigation)...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive Plus(สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI) ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG) ตรวจการได้ยิน (He...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI) ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG) ตรวจการได้ยิน (Hear...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI) ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG) ตรวจการได้ยิน (Hear...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง) สำหรับผู้หญิงก่อนแต่งงาน ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจหมู่เลือด A B O (A B O Typing) ตรวจหาหมู่เลือดชนิด Rh (Rh Typing) ตรวจหาธารัสซีเมีย (Hemoglobin Typing) ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL) ตรวจหาภูมิต่อเชื้อไรรัส เอชไอวี (HIV Antibody) ตรวจหาเชื้อไวรัสตั...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย) สำหรับผู้ชายก่อนแต่งงาน ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจหมู่เลือด A B O (A B O Typing) ตรวจหาหมู่เลือดชนิด Rh (Rh Typing) ตรวจหาธารัสซีเมีย (Hemoglobin Typing) ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL) ตรวจหาภูมิต่อเชื้อไรรัส เอชไอวี (HIV Antibody) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอ...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium (เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI) ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard (สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI) ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG) ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS) ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-Creatinine) ตรวจระดับก...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง) สำหรับผู้หญิงก่อนแต่งงาน ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจหมู่เลือด A B O (A B O Typing) ตรวจหาหมู่เลือดชนิด Rh (Rh Typing) ตรวจหาธารัสซีเมีย (Hemoglobin Typing) ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL) ตรวจหาภูมิต่อเชื้อไรรัส เอชไอวี (HIV Antibody) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับ...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: Thonburi2Hospital
โปรแกรมคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) *ไม่รวมค่าฉีดสี ราคา 8,085 บาท ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว *รวมค่าฉีดสี ราคา 9,365 บาท ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว รายการ 1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์โรคสมองและระบบประสาท (Physical Examination by Neurologist) 2.ตรวจสัญญาณชีพเบื้องต้น (Vital sign, BW, HT) 3.ตรวจความสมบู...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: Thonburi2Hospital
โปรแกรมคัดกรองปัจจัยเสี่ยง " โรคหลอดเลือดสมอง " ราคาพิเศษ 2,585 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจพิเศษอื่นๆ) รายการ 1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์โรคสมองและระบบประสาท (Physical Examination by Neurologist) 2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC) 3.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) 4.ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอล (Ch...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: Thonburi2Hospital
โปรแกรมเหมาจ่าย ส่องกล้องทางเดินอาหาร และ ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ หากคุณมีอาการ.... ท้องผูกเรื้อรัง ท้องผูกสลับกับท้องเสีย ปวดท้องบ่อย ท้องเสียเรื้อรัง มีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัว อาหารไม่ย่อย อย่ารอ...จนสายเกินเเก้!!! สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โทร.02-487-2100 ต่อ 1150,1151 หรือ 1645 กด 2
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: Thonburi2Hospital
ความสุขที่คุณเลือกให้ลูกน้อยได้ โรงพยาบาลธนบุรี 2 จัดโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในราคาสบายใจสำหรับคุณแม่ ดังนี้ - คลอดปกติ (Normal Labor) 37,500 บาท (3 วัน 2 คืน) - ผ่าตัดคลอด (Caesarean Section) 55,400 บาท (4 วัน 3 คืน) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยา...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LINE ID: Thonburi2Hospital
กระดูกคุณยังแข็งแรงดีอยู่ไหม? ตรวจเช็คสุขภาพกระดูกของคุณได้ที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 กับโปรแกรมตรวจวัดมวลกระดูก (Bone Density) ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย เริ่มต้นที่ 1,600 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-487-2100 สายด่วน โทร.1645 กด 2 หรือคลิก https://www...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
อาการของไส้ติ่งอักเสบก็คือมีการปวดท้อง ส่วนใหญ่ก็จะปวดทั่วๆไป อาจปวดรอบสะดือก่อนจากนั้นอีก 6-12 ชม.ต่อมา อาการปวดจะ เริ่มย้ายไปที่ด้านขวาล่าง อาจมีไข้ต่ำแต่ไข้มักไม่เกิน 38.5 องศาเซลเซียส อาการแบบนี้ คือ อาการที่มาตรฐานที่สามารถบอกคุณได้ว่าคุณเป็นไส้ติ่ง โรงพยาบาลธนบุรี 2 จัดโปรแกรมเหมาจ่ายส่องกล้องผ่าตัดไส้ติ่ง 3วัน2คืน ราคา 120,000 บาท ...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ไส้เลื่อนขาหนีบที่เกิดจากอวัยวะภายในช่องเลื่อนผ่านผนังหน้าท้องบริเวณที่อ่อนแอหรือมีรูเปิดที่ผิดปกติ มักจะเห็นหรือคลำได้ก้อนนูนบริเวณขาหนีบ ภาวะไส้เลื่อนปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น ลำไส้อุดตัน หรือขาดเลือดได้ ควรเข้าพบแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี 2 จัดโปรแกรมเหมาจ่ายส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อน -ส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อน 1 ข้าง พร้อมเสริมตา...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ