แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 20 รายการ
LINE ID: @aql9532z
ส่งเสริมสุขภาพ ให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษา และสามารถค้นหาความผิดปกติ ตั้งแต่อาการเริ่มต้นและรักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และป้องกันการลุกลามของโรค เพื่อให้บริการแบบครบวงจรที่จุดเดียว ( ONE STOP SERVICE ) ตั้งแต่ต้อนรับ ลงทะเบียน บริการตรวจสุขภาพ รายงานผลการตรวจสุขภาพ ห้องเจาะเลือด ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ห้องเอ๊กซเรย์...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: @chaophya
ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร โดยมีโปรแกรมการตรวจที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้การตรวจสุขภาพจะเป็นการหาความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจมีผลร้ายต่อสุขภาพ ทำให้สามารถป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้จนถึงเที่ยงคืน ทั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการเดินทางเข้...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: @bumrungradhospital
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน สามารถรองรับผู้มารับบริการได้มากกว่า 60,000 คนต่อปี.
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: @thainakarin
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมจัดทำแผนการตรวจสุขภาพและข้อมูลสุขภาพรายบุคคลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ที่ตั้งใจอยากให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีตลอดไป
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: @chg1609
โปรแกรมตรวจเมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงขี้อาย. โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีตามช่วงวัย อายุ 31–40 ปี | โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีตามช่วงวัย อายุ 41–50 ปี
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: @thainakarin
ศูนย์และคลินิกบริการ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ ... ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมจัดทำแผนการตรวจสุขภาพและข้อมูลสุขภาพรายบุคคลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ที่ตั้งใจอยากให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีตลอดไป
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ ... ศูนย์ตรวจสุขภาพได้นำอุปกรณ์ ... stop service) ภายในคลินิกบริการจะมีส่วนที่จัดไว้สำหรับการตรวจเลือด เอกซเรย์ อัตราซาวด์ อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม ตรวจมวลกระดูกและเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นต้น เปิดให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กรต่างๆ มีโปรแกรมการ...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: 0818875785
แพคเกจหลัก 3 สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ตรวจอุจจาระ (Stool Examination and Occult blood) เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) / งดตรวจในสตรีตั้งครรภ์ ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV, Pap smear) เฉพาะสตรี อัตราค่าบริการ เพศชาย 380 บาท เพศหญิง 580 ...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: 0818875785
สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol / Triglyceride) ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric acid) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT / SGPT / ALP) ตรวจการทำงานของตับ (BUN / Creatinine / eGFR) ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ตรวจอุจจาระ (Stool Exa...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: 0818875785
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี CHECK UP PROGRAM “สุขภาพดี” เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข ชวนคนที่คุณรัก มาตรวจสุขภาพกับเราสิคะ บริการตรวจสุขภาพในเวลาราชการ 07.30 – 16.00 น. บริการตรวจสุขภาพหน่วยงาน นอกสถานที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ 056-511081 ต่อ 176 หรือ มือถือ 081-8875785 http://www.uth.moph.go.th Line ID : 081887578...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพด้วยบริการที่รวดเร็ว มีความถูกต้อง และแม่นยำ มั่นใจได้ในผลการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายเหมาะกับทุกช่วงอายุ พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มุ่งเน้นตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ, ตรวจสุขภาพตามแพทย์สั่ง, ตรวจสุขภาพ...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
คุณทราบหรือไม่ว่า ผู้ชายมีอายุสั้นกว่าผู้หญิง โดยข้อมูลอัตราชีพของประชากรไทย ปี พ.ศ.2556 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายไทยคือ 71.1 ปี ในขณะที่ผู้หญิงไทยคือ 78.1 ปี ผู้ชายมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตก ต่างจากผู้หญิง โดยผู้ชายมีแนวโน้มของการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ที่มากกว่า ในขณะเดียวกันผู้ช...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชล ประกอบไปด้วย 2 ส่วนงานหลัก คือ 1. งานตรวจสุขภาพ ให้บริการในการตรวจสุขภาพต่างๆ ภายในโรงพยาบาล 2. งานบริการประกันสุขภาพ ให้บริการด้านงานประกันชีวิต ทั้งในส่วนของผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 1.งานตรวจสุขภาพ ให้บริการในการตรวจสุขภาพต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ดังนี้ •ตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมต่างๆ •ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
" การบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ " บริการการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่พนักงานภายในองค์กรและบริษัทต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center) มีโปรแกรมตรวจที่หลากหลายเหมาะสมเฉพาะ บุคคล เช่น ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย ตรวจตามความเสี่ยงของภาวะสุขภาพ ตรวจแรกเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือมีบุตรและตรวจสุขภาพก่อ...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
ดูแลสุขภาพกายและใจ ของสตรีทุกช่วงวัย ศูนย์สุขภาพสตรีพร้อมให้บริการในการตรวจรักษากับสตรีทุกวัย ด้วยทีมสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่พร้อมให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล โดยให้บริการดังนี้ บริการตรวจรักษาทางนรีเวช บริการตรวจรักษาสตรีที่มีอาการผิดปกติทางนรีเวช...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
มีบริการอย่างครบวงจรสำหรับการประเมิน การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ท่านที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพการทำงาน ให้การรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะคอยช่วยเหลือในการประเมินสมรรถภาพร่างกาย ให้การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของผู้ป่วยแบบตัวต่อตัว การบริการ ฟื้นฟูให้บริการกาย...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลนนทเวช เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ วิทยากรเบาหวาน นักโภชนาการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้รับการฝึกอบรมจาก ต่างประเทศ ศูนย์เบาหวานให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ อาการผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ อาการหายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก หรือเสมหะมีเลือดปน อาจเป็นอาการที่แสดงถึงความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ ให้บริการดูแลรักษาโรค โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) มะเร็งปอด มะเ...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ