แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 20 รายการ
LINE ID: @chularat3
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงทุกคนและพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย เริ่มตั้งแต่การดูแลแม่และเด็ก ผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรีต่างๆ เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ การฝากครรภ์ การคลอด แนะนำการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่และวัยทอง โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้เ...
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @sukumvithospital
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสุขุมวิท ให้บริการดูแลสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบายและเป็นส่วนตัว
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @yrn7053d
ฝากครรภ์ เจาะเลือด อัลตราซาวน์ทารก เจาะเลือดคัดกรองดาวน์ ครรภ์เสี่ยงสูง เจาะน้ำคร่ำ. โปรเดือนมีนาคม ส่วนลดค่าอัลตราซาวน์ครั้งแรก ปรึกษาฟรี โทรเลย.
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @bangkokhospitalcr
การทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้ คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบท...
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @KKRAM
คลินิกสูตินรีเวชและมะเร็งนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลขอนแก่นราม เปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่สุภาพสตรีทุกวัย นับตั้งแต่การตรวจสุขภาพโดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ (โปรแกรมตรวจสุขภาพกลุ่ม Lady) รวมไปจนถึงการตรวจวินิจฉัยโรค ป้องกันโรค และรักษาโรคของสตรี
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @kaijaiclinic
ใหม่ล่าสุด !!! บริการด้านสูติ-นรีเวชกรรม โดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจภายใน ฝากครรภ์ อัลตราซาวด์ จี้หูด ปรึกษาการคุมกำเนิด ใกล้ใจคลินิก | แพทย์หญิงอวัสดา (หมอฝ้าย) 095-8284449. มีบริการตรวจโรคสำหรับสตรี การคุมกำเนิด การตรวจตรรภ์และฝากครรภ์ โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาด้านมะเร็งวิทยานรีเวช
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @aql9532z
ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคสูติ-นรีเวช ที่ไม่อยู่ในภาวะเร่งด่วน ให้เป็นไปตามมาตราฐานวิชาชีพ อย่างปลอดภัย รวดเร็ว รวมถึงดูแลผู้ป่วยและญาติให้ได้รับข้อมูล ความรู้ การเสริมพลัง และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ. ให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่แรกรับ ระยะฝากครรภ์ การป้องกันการแท้งบุตร ส่งคลอด จนกระทั่งติดตามหลังคลอด รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำก่...
บริการด้านสูติ-นรีเวช
คลินิกสูติ-นรีเวช บริการด้านสุขภาพสำหรับสุภาพสตรี การวินิจฉัย การตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช การตรวจภายในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี การผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช และเนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี การรักษาภาวะการมีบุตรยาก การฝากครรภ์ และการคลอด และยินดีให้คำปรึกษาภาวะวัยทอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมี...
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @bangkokhospitalcr
แผนกสูตินรีเวช. ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงในทุกช่วงวัยที่อยากมีสุขภาพดี ดังนั้น เราจึงเปิดบริการดูแลตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบายและเป็นส่วนตัว
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @pfo0385m
ผ่าตัดส่องกล้องด้านนรีเวช เช่น เนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่ ... ดูแลสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสูติ นรีเวช ... การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย.
บริการด้านสูติ-นรีเวช
ศูนย์สุขภาพสตรี. ให้บริการครบวงจรโดยสูตินรีแพทย์. บริการตรวจรักษา. ด้านสูติกรรม ให้บริการในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์. ก่อนตั้งครรภ์ แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร รวมทั้งการให้คำแนะนำและการรักษาภาวะมีบุตรยาก
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @khelang
ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม เปิดให้บริการรักษาโรคทางสูติ-นรีเวช เป็นวิชาศัลยศาสตร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง และการดูแลผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในระยะตั้งครรภ์และสตรีไม่ได้ตั้งครรภ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ สำหรับชายหญิงที่จะแต่งงาน...
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @xio2072b
ปัจจุบัน การรักษาโรคหรือความผิดปกติทางสูติ-นรีเวช มีความก้าวหน้าไปมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วแม่นยำ รวมถึงสูติแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคโดยตรง โรงพยาบาลยันฮี ได้เปิดให้บริการรักษาโรคหรือความผิดปกติทางด้านสูติ-นรีเวชอย่างครบวงจร โดยมีบริการด้านการรักษาโรคหรือความผ...
บริการด้านสูติ-นรีเวช
เราพร้อมให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพสำหรับสตรีครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัย การรักษา โดยทีมสูติ-นรีแพทย์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวช ภายใต้ความใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @vibharamhospital
คลินิกสูติ - นรีเวช. โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการด้านการวินิจฉัยการรักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้าน ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว
บริการด้านสูติ-นรีเวช
ให้บริการดูแลรักษาด้านสูตินรีเวชกรรม โดยแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชกรรมและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลพยาบาลแม่และเด็กแรกเกิดตั้งแต่ขณะฝากครรภ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่อง Ultrasound 4 มิติ คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal medicine) ร่วมถึงขณะคลอดในแผนกห้องคลอด แผนกหลังคลอด และคลินิกนมแม่ที่ให้การส...
บริการด้านสูติ-นรีเวช
ให้บริการดูแลสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช เป็นสาขาการบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสุภาพสตรี นอกจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับสตรีทุกวัย เพื่อตรวจหามะเร็งในผู้หญิงระยะแรกเริ่มอีกด้วย
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @bumrungradhospital
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขากว่า 70 ท่านและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือท...
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @stcarlosth
ตรวจและรักษาโรคสุขภาพของผู้หญิง ภายใน ฝากท้อง สตรีวัยทอง โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง. โรงพยาบาลมาตรฐานรางวัล ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพเข้าใจความต้องการของลูกค้า ระดับดีเลิศ. ภัยร้าย ใกล้ตัวผู้หญิง.
บริการด้านสูติ-นรีเวช
LINE ID: @pts789
ศูนย์สูติ-นรีเวช. หน้าหลัก; ศูนย์สูติ-นรีเวช. . ▻เปิดให้บริการ 07.30-20.00 น. ทุกวัน. ศูนย์สูตินรีเวชของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีความพร้อมทั้งทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
บริการด้านสูติ-นรีเวช
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ