แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 8 รายการ
LINE ID: @Samitivej
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้บริการตรวจ ประเมินและรักษาเด็กวัยรุ่น ที่มีปัญหาจิตใจและพฤติกรรม รวมทั้งปัญหาที่พบร่วมกับความเจ็บป่วยทางร่างกาย โดยมีรายละเอียดในการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีสหวิชาชีพทีมทำงานร่วมกันในการประเมินปัญหา ประเมินเด็กและวัยรุ่น ประเมินโรงเรียนและครอบครัวและนำข้อมูลมารวมกันเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสม
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
คลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม ... และวัยรุ่น พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และบำบัด รักษาด้านจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น. การบริการรักษา.
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
LINE ID: @905blyga
ศูนย์เด็กและวัยรุ่น. การที่ลูกมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
ผู้ป่วยเก่าตามระบบนัดหมาย ***ปิดรับบัตรนัดเวลา 11.00 น.***. บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00น. โทรสอบถามที่เบอร์ 02-248-8999 ต่อ 71010 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการให้คำปรึกษาและรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ ปัญหาพัฒนาการที่ผิดปกติ ตลอดจนวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย การบำบัดด้วยยาเฉพาะทาง การทดสอบทางจิตวิทยา การบำบัดด้วยวิธีพฤติกรรมบำบัด ครอบครัวบำบัด การบำบัดด้วย...
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
การมีร่างกายที่แข็งแรง นำมาซึ่งพัฒนาการที่ดีและเจริญเติบโตแบบสมวัยของเด็กและวัยรุ่น เราจึงพร้อมดูแลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย เพื่อรองรับทุกปัญหาสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาและติดตามอาการอย่างละเอียด มีการให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิด ตั้งแต่ความผิดปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ ...
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
ศูนย์เด็กและวัยรุ่น - Nonthavej Hospital การที่ลูกมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ประจำตลอด 24 ชม ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช เปิดให้บริการ ณ บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารด้านหลัง พร้...
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
ศูนย์สุขภาพเด็กพญาไท 3 นับเป็นศูนย์การแพทย์สำหรับเด็กที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธน มีทั้งทีมกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาวินิจฉัยโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพให้คำปรึกษาและแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ฉีดวัคซีน ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ รวมทั้งดูแลแ...
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ