แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
การมีร่างกายที่แข็งแรง นำมาซึ่งพัฒนาการที่ดีและเจริญเติบโตแบบสมวัยของเด็กและวัยรุ่น เราจึงพร้อมดูแลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย เพื่อรองรับทุกปัญหาสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาและติดตามอาการอย่างละเอียด มีการให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิด ตั้งแต่ความผิดปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงการรักษาโรคที่พบได้บ่อย และโรคอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยให้เต็มศักยภาพ ตอบโจทย์การดูแลรักษาสุขภาพเด็กและวัยรุ่นอย่างครบวงจรทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยมาตรฐานระดับสากล โรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ด้วยความภาคภูมิใจมากว่า 40 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากคนไทย และชาวต่างชาติเลือกใช้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยดีตลอดมา จวบจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) องค์กรกำกับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ศูนย์กลางเครือข่ายการแพทย์ของเราที่สำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างพร้อมสรรพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ป่วยที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา นอกจากคณะแพทย์ของเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ป่วย เรายังมีทีมล่ามที่มีความเชี่ยวชาญภาษากว่า 26 ภาษา เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอุปสรรคด้านการสื่อสารใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการรักษาพยาบาล สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสะดวกสบาย เพียบพร้อมไปด้วยห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับห้าดาว นอกจากนี้เรายังพร้อมให้บริการรถลิมูซีนรับส่งผู้ป่วยถึงสนามบิน รวมทั้งบริการต่อวีซ่าที่โรงพยาบาลอีกด้วย เรามีความปรารถนาที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดและเป็นกันเองให้แก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการทุกท่าน คณะแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญของเราต่างได้รับการฝึกฝน และเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถจากสถาบันฝึกอบรมทางการแพทย์ระดับโลก บุคลากรจำนวนมากจบการศึกษาและผ่านหลักสูตรแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และยุโรป โรงพยาบาลกรุงเทพ มีความมุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาพยาบาล และการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยประสบการณ์การให้บริการและการรักษาพยาบาลแบบเหนือระดับ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ