แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการให้คำปรึกษาและรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ ปัญหาพัฒนาการที่ผิดปกติ ตลอดจนวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย การบำบัดด้วยยาเฉพาะทาง การทดสอบทางจิตวิทยา การบำบัดด้วยวิธีพฤติกรรมบำบัด ครอบครัวบำบัด การบำบัดด้วยวิธี Neuro Bio Feedback ดนตรีบำบัด การทำกลุ่มผู้ปกครอง การทำกลุ่มเด็ก รายละเอียดการรับบริการ ผู้ป่วยเก่าที่มาไม่ตรงนัดหรือลืมนัดให้โทรศัพท์มาขอวันนัดใหม่เพื่อพบแพทย์ ผู้ป่วยใหม่ต้องเข้าระบบนัดก่อนพบแพทย์
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ