แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
มะเร็งในผู้หญิง…รู้เร็ว รักษาได้ แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก แพ็กเกจ A เหมาะสำหรับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ราคา 3,000 บาท ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ ตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อัลตราซาวด์เต้านม (Ultrasound of Breast) แพ็กเกจ B เหมาะสำหรับผู้หญิงที่อายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป ราคา 4,500 บาท ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ ตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เอกซเรย์และอัลตราซาวด์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram & Ultrasound of Breast) *ทั้งนี้เมื่อซื้อแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่ง พร้อมรับ Lunch Box 1 ใบ มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2561 เงื่อนไขการเข้ารับบริการ แพ็กเกจดังกล่าวเฉพาะสูตินรีแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น อัตราราคาดังกล่าวได้รวมค่าปรึกษาแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ