แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง) สำหรับผู้หญิงก่อนแต่งงาน ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจหมู่เลือด A B O (A B O Typing) ตรวจหาหมู่เลือดชนิด Rh (Rh Typing) ตรวจหาธารัสซีเมีย (Hemoglobin Typing) ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL) ตรวจหาภูมิต่อเชื้อไรรัส เอชไอวี (HIV Antibody) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAG) ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG) ตรวจการสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBc) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti Hbs) ** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ