แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI) ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG) ตรวจการได้ยิน (Hearing Screening-Audiogram) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-BUN) ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-Creatinine) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท์) (Uric Acid) ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด (SGOT, SGPT, ALP, Total Protein, Albumin, Globulin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol) ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol) ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein-AFP) ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่ (Sure path) ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) ตรวจอุจจาระ (Stool Exam) ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) ** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ