แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเอกชล พร้อมดูแลรักษาผู้สูงอายุ ด้วยทีมแพทย์สาขาอายุรกรรมทั้ง Full-time และ Part-time มากประสบการณ์กว่า 20 ท่าน ทั้งด้านโรคทั่วไปและสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (General Medicine Clinic) คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเอกชล พร้อมให้บริการตรวจรักษาสุขภาพกับผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านอายุรศาสตร์สาขาต่างๆ มีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านอายุรกรรม และหากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วต้องส่งผู้ป่วยรักษาเฉพาะทางของโรคนั้นๆ ทางแผนกอายุรกรรม ได้จัดเตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้การบริการได้อย่างมีคุณภาพรวมถึงทีมพยาบาล พร้อมให้บริการด้านคำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป คำแนะนำรวมไปถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ บริการทางการแพทย์ 1. ตรวจรักษาอาการไข้ โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีบาดแผล 2. ตรวจรักษาอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ โรคไมเกรน ปวดท้องเรื้อรัง 3. ตรวจรักษาอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน คลื่นไส้อาเจียน 4. ตรวจรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง โรคปอดบวม 5. ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ หอบหืด 6. ตรวจรักษาการติดเชื้อของระบบต่างๆ และโรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบ วัณโรคปอด โรคเอดส์ 7. ตรวจรักษาโรคของระบบเลือด เช่น การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ซีด ตับม้ามโต โรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง 8. ตรวจรักษาโรคของหลอดเลือดในสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคระบบสมองอื่นๆ เช่น โรคลมชัก 9. ตรวจรักษาโรคประจำตัว หรือโรคทางกรรมพันธุ์ต่าง ๆ เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูงโรคไต โรคไทรอยด์ โรคมะเร็งทุกชนิด 10. ตรวจรักษาโรคและอาการต่าง ๆ ที่ผิดปกติ ซึ่งต้องใช้วิธีการรักษาทางยา คลินิกอายุรกรรมตามสาขาต่างๆ คลินิกอายุรกรรมโรคไต (Nephrology Clinic) คลินิกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร (GI Clinic) คลินิกอายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ (Chest Clinic) คลินิกอายุรกรรมประสาทและสมอง (Neuro - Medicine Clinic) คลินิกอายุรศาสตร์โรคเบาหวาน (Diabetes Clinic) คลินิกโรคเลือด (Hematology Clinic)
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ