แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
“มุ่งป้องกัน มากกว่ามุ่งรักษา” การตรวจสุขภาพเป็นประจำ มีความจำเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะจะช่วยให้เราค้นพบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค การให้วัคซีน ยา หรือ สารเคมีบางชนิดเพื่อป้องกันโรค การตรวจสุขภาพที่มีประโยชน์ คุ้มค่า จะต้องเป็นการตรวจที่มีจุดประสงค์มุ่งป้องกันมากกว่ามุ่งการรักษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเอกชล โทร 038 939 999 โรงพยาบาลเอกชล 2 โทร 038 939 888
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ