แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามช่วงวัย และพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ การตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงที่พบและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่จะกำจัดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดโรคในอนาคต และในฐานะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง จึงให้ความสำคัญกับการตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงป้องกัน และคัดกรองโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีบริการประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งออนไลน์บนเว็บไซด์ www.thaicancerrisk.com ที่เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าทดสอบประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเบื้องต้น การบริการตรวจสุขภาพ การตรวจร่างกายโดยแพทย์ การประเมินสุขภาพจากประวัติผู้ป่วย การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Acuity) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกลาง (Lab) การตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ เอกซเรย์ปอด อัลตราซาวด์ ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบ 3 มิติพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม การตรวจสุขภาพประเมินความเสี่ยงมะเร็งนรีเวช ได้แก่ ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษ การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Liquid bases cytology + HPV DNA Screening Test) ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ ตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวช ตรวจความหนาแน่นของกระดูก การฉีดวัคซีน การบริการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท ให้บริการตรวจสุขภาพแบบเป็นกลุ่ม สามารถให้บริการได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หากท่านสนใจสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่องานประชาสัมพันธ์และการตลาด โทร. 0 2576 6833-35 การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงน้ำหวานหรือน้ำอัดลม หรืออาหารหวานจัด เพราะอาจจะทำให้ปัสสาวะมีน้ำตาลปน ตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระควรเก็บในวันที่นัดตรวจเท่านั้น การตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจปัสสาวะของสุภาพสตรี ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนแล้ว 7 วัน เพราะอาจทำให้มีเลือดปนเปื้อนได้ สุภาพสตรีที่สงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ