แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @bpk9hospital
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน Pre-Marriage Check Up เพื่อเช็คความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะมีบุตร เป็นการตรวจสุขภาพยังสามารถคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ