แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ผู้ป่วยเก่าตามระบบนัดหมาย ***ปิดรับบัตรนัดเวลา 11.00 น.***. บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00น. โทรสอบถามที่เบอร์ 02-248-8999 ต่อ 71010 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ