แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @Samitivej
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้บริการตรวจ ประเมินและรักษาเด็กวัยรุ่น ที่มีปัญหาจิตใจและพฤติกรรม รวมทั้งปัญหาที่พบร่วมกับความเจ็บป่วยทางร่างกาย โดยมีรายละเอียดในการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีสหวิชาชีพทีมทำงานร่วมกันในการประเมินปัญหา ประเมินเด็กและวัยรุ่น ประเมินโรงเรียนและครอบครัวและนำข้อมูลมารวมกันเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสม
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ