แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @xio2072b
การตรวจร่างกายก่อนวิวาห์เปรียบเสมือนการวางแผนครอบครัวที่สำคัญ เพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกน้อย ซึ่งพ่อแม่บางคนอาจเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว โดยเริ่มต้นจากการตรวจร่างกายและซักถามประวัติ นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อไปยังทารกในครรภ์ได้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติหรือความพิการกับทารก
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ