แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ข้อดีคือ เพื่อป้องกันการติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งบางโรคนั้น อาจได้รับเชื้อไวรัสมาโดยไม่รู้ตัว หรืออาจจากการไม่ได้ป้องกันเมื่อครั้งในอดีต โดยการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น นอกจากป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว เพื่อรักษาก่อนการมีบุตร เนื่องจาก ในบางโรคอาจมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่สู่ลูก เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงควรเตรียมความพร้อมของร่างกาย และเมื่อพบปัญหา จะได้มีการเตรียมความพร้อมตามคำแนะนำของแพทย์ อย่างใกล้ชิด
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ