แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @vibharamhospital
โรงพยาบาลวิภาราม เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง เป็นโรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาลวิภาวดี , โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลสินแพทย์ ที่สร้างมาเพื่อให้บริการแก่ชุมชนในเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลวิภาราม มุ่งเน้นพัฒนา ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง แก่ผู้ป่วยทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ