แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @vichaiyut
“ก้าวสู่ชีวิตคู่อย่างมั่นใจ”. รายการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน. ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกายพร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ; ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC. ตรวจดูกรุ๊ปเลือด Blood Group & Rh Factor. ตรวจชนิดของฮีโมโกลบิล Hemoglobin Typing. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg.
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ