แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ให้บริการดูแลสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช เป็นสาขาการบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสุภาพสตรี นอกจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับสตรีทุกวัย เพื่อตรวจหามะเร็งในผู้หญิงระยะแรกเริ่มอีกด้วย
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ