แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @pfo0385m
ผ่าตัดส่องกล้องด้านนรีเวช เช่น เนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่ ... ดูแลสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสูติ นรีเวช ... การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย.
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ