แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @bangkokhospitalcr
แผนกสูตินรีเวช. ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงในทุกช่วงวัยที่อยากมีสุขภาพดี ดังนั้น เราจึงเปิดบริการดูแลตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบายและเป็นส่วนตัว
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ