แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @aql9532z
ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคสูติ-นรีเวช ที่ไม่อยู่ในภาวะเร่งด่วน ให้เป็นไปตามมาตราฐานวิชาชีพ อย่างปลอดภัย รวดเร็ว รวมถึงดูแลผู้ป่วยและญาติให้ได้รับข้อมูล ความรู้ การเสริมพลัง และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ. ให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่แรกรับ ระยะฝากครรภ์ การป้องกันการแท้งบุตร ส่งคลอด จนกระทั่งติดตามหลังคลอด รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำก่อนสมรสและก่อนตั้งครรภ์ การรักษา การตรวจสุขภาพสตรี สตรีวัยหมดประจำเดือน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ