แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @aql9532z
ส่งเสริมสุขภาพ ให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษา และสามารถค้นหาความผิดปกติ ตั้งแต่อาการเริ่มต้นและรักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และป้องกันการลุกลามของโรค เพื่อให้บริการแบบครบวงจรที่จุดเดียว ( ONE STOP SERVICE ) ตั้งแต่ต้อนรับ ลงทะเบียน บริการตรวจสุขภาพ รายงานผลการตรวจสุขภาพ ห้องเจาะเลือด ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ห้องเอ๊กซเรย์ปอด การเงิน เพื่อให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ