ข่าว
คนที่ออกกำลังกายเบา ๆ ส่วนใหญ่ไม่ต้องการอาหารพิเศษมากมายเพื่อเติมพลังในการออกกำลังกาย แต่ถ้าคุณมีอาการบางอย่าง อาจถึงเวลาที่จะเพิ่มของว่างในแผนการกินของคุณ ถึงแม้ว่าการออกกำลังกายแบบสบาย ๆ จะเผาผลาญแคลอรีได้มากกว่าร่างกายของคุณหากคุณพักผ่อน
สำหรับบางวันในชีวิตประจำวันของคุณอาจมีวันที่เครียดและน่าเบื่อหน่ายมากกว่าวันอื่น ๆ ซึ่งทำให้คุณรู้สึกไม่สบายทั้งร่างกายและจิตใจ
ผมเชื่อว่าทุกคนอยากมีชีวิตอยู่ถึง 100 ปี กรรมพันธุ์อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรามีอายุยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตามสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นจริงๆแล้วก็คือการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและเหมาะสม
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ การประเมินสุขภาพจากประวัติผู้ป่วย การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Acuity) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกลาง (Lab) การตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ เอกซเรย์ปอด อัลตราซาวด์ ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบ 3 มิติพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม การตรวจสุขภาพประเมินความเสี่ยงมะเร็งนรีเวช ได้แก่ ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษ การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Liquid bases cytology + HPV DNA Screening Test) ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ ตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวช ตรวจความหนาแน่นของกระดูก การฉีดวัคซีน
กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงน้ำหวานหรือน้ำอัดลม หรืออาหารหวานจัด เพราะอาจจะทำให้ปัสสาวะมีน้ำตาลปน ตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระควรเก็บในวันที่นัดตรวจเท่านั้น การตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจปัสสาวะของสุภาพสตรี ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนแล้ว 7 วัน เพราะอาจทำให้มีเลือดปนเปื้อนได้ สุภาพสตรีที่สงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ